BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ

 HÀNH TRÌNHTHỜI GIANGIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY 1 CHIỀU 120.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 1 CHIỀU 300.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 2 CHIỀU 550.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 1 CHIỀU 250.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 2 CHIỀU 500.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG 2 CHIỀU 250.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN 2 CHIỀU 250.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI 2 CHIỀU 600.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM 2 CHIỀU 500.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN 2 CHIỀU 700.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN 2 CHIỀU 700.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN 2 CHIỀU 1.000.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ 1 CHIỀU 500.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 1 CHIỀU 1.000.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 2 CHIỀU 1.300.000
 CITY TOUR 4 TIẾNG (80KM) 600.000

BẢNG GIÁ XE 7 CHỖ

 HÀNH TRÌNHTHỜI GIANGIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY 1 CHIỀU 150.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 1 CHIỀU 350.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 2 CHIỀU 650.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 1 CHIỀU 300.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 2 CHIỀU 600.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG 2 CHIỀU 300.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN 2 CHIỀU 300.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI 2 CHIỀU 700.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM 2 CHIỀU 600.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN 2 CHIỀU 800.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN 2 CHIỀU 800.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN 2 CHIỀU 1.100.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ 1 CHIỀU 600.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 1 CHIỀU 1.300.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 2 CHIỀU 1.600.000
 CITY TOUR 4 TIẾNG (80KM) 700.000

BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ

 HÀNH TRÌNHTHỜI GIANGIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY 1 CHIỀU 300.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 1 CHIỀU 500.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 2 CHIỀU 850.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 1 CHIỀU 450.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN 2 CHIỀU 800.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG 2 CHIỀU 450.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN 2 CHIỀU 450.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI 2 CHIỀU 900.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM 2 CHIỀU 800.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN 2 CHIỀU 1.000.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN 2 CHIỀU 1.200.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN 2 CHIỀU 1.500.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ 1 CHIỀU 800.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 1 CHIỀU 1.500.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ 2 CHIỀU 1.800.000
 CITY TOUR 4 TIẾNG (80KM) 900.000