DU LỊCH HOÀNG TRI XE DU LỊCH GIÁ RẺ ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG BÀ NÀ CHỈ VỚI 300K 0789143555 PHỤC VỤ TẬN TÂM YÊN LÒNG QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ NGAY 0789143555

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN XE 4 CHỖ
PLEIKU – BIỂN HỒ 2 CHIỀU 250.000
PLEIKU – BIỂN HỒ (CHÈ) 2 CHIỀU 300.000
PLEIKU CITY TOUR 1 NGÀY 700.000
PLEIKU – CHƯ ĐĂNG YA 2 CHIỀU 400.000
PLEIKU – YALY 2 CHIỀU 700.000
PLEIKU – BẦU CẠN 2 CHIỀU 300.000
PLEIKU – ĐĂK ĐOA 2 CHIỀU 350.000
SÂN BAY PLEIKU 1 CHIỀU 100.000
PLEIKU – CHƯPRÔNG 2 CHIỀU 500.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 2 CHIỀU 2.000.000
PLEIKU – QUY NHƠN 2 CHIỀU 2.000.000
PLEIKU – KONTUM 2 CHIỀU 700.000
PLEIKU – MĂNG ĐĂNG 2 CHIỀU 1.100.000
PLEIKU – QUY NHƠN 1 CHIỀU 1.600.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 1 CHIỀU 1.600.000
PLEIKU (DỰ ÁN) 1 NGÀY 1.100.000

BẢNG GIÁ XE 7 CHỖ

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN XE 7 CHỖ
PLEIKU – BIỂN HỒ 2 CHIỀU 300.000
PLEIKU – BIỂN HỒ (CHÈ) 2 CHIỀU 350.000
PLEIKU CITY TOUR 1 NGÀY 800.000
PLEIKU – CHƯ ĐĂNG YA 2 CHIỀU 450.000
PLEIKU – YALY 2 CHIỀU 800.000
PLEIKU – BẦU CẠN 2 CHIỀU 350.000
PLEIKU – ĐĂK ĐOA 2 CHIỀU 400.000
SÂN BAY PLEIKU 1 CHIỀU 150.000
PLEIKU – CHƯPRÔNG 2 CHIỀU 600.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 2 CHIỀU 2.200.000
PLEIKU – QUY NHƠN 2 CHIỀU 2.200.000
PLEIKU – KONTUM 2 CHIỀU 800.000
PLEIKU – MĂNG ĐĂNG 2 CHIỀU 1.300.000
PLEIKU – QUY NHƠN 1 CHIỀU 1.800.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 1 CHIỀU 1.800.000
PLEIKU (DỰ ÁN) 1 NGÀY 1.300.000

BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN XE 16 CHỖ
PLEIKU – BIỂN HỒ 2 CHIỀU 500.000
PLEIKU – BIỂN HỒ (CHÈ) 2 CHIỀU 600.000
PLEIKU CITY TOUR 1 NGÀY 1.200.000
PLEIKU – CHƯ ĐĂNG YA 2 CHIỀU 700.000
PLEIKU – YALY 2 CHIỀU 1.200.000
PLEIKU – BẦU CẠN 2 CHIỀU 500.000
PLEIKU – ĐĂK ĐOA 2 CHIỀU 600.000
SÂN BAY PLEIKU 1 CHIỀU 300.000
PLEIKU – CHƯPRÔNG 2 CHIỀU 800.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 2 CHIỀU 2.500.000
PLEIKU – QUY NHƠN 2 CHIỀU 2.500.000
PLEIKU – KONTUM 2 CHIỀU 1.200.000
PLEIKU – MĂNG ĐĂNG 2 CHIỀU 1.700.000
PLEIKU – QUY NHƠN 1 CHIỀU 2.000.000
PLEIKU – ĐĂK LĂK 1 CHIỀU 2.000.000
PLEIKU (DỰ ÁN) 1 NGÀY 1.700.000