BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ

 HÀNH TRÌNH THỜI GIAN GIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY  1 CHIỀU  120.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  1 CHIỀU  300.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  2 CHIỀU  550.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  1 CHIỀU  250.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  2 CHIỀU  500.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG  2 CHIỀU  250.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN  2 CHIỀU  250.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI  2 CHIỀU  600.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM  2 CHIỀU  500.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN  2 CHIỀU  700.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN  2 CHIỀU  700.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN  2 CHIỀU  1.000.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ  1 CHIỀU  500.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  1 CHIỀU  1.000.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  2 CHIỀU  1.300.000
 CITY TOUR  4 TIẾNG (80KM)  600.000

BẢNG GIÁ XE 7 CHỖ

 HÀNH TRÌNH THỜI GIAN GIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY  1 CHIỀU  150.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  1 CHIỀU  350.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  2 CHIỀU  650.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  1 CHIỀU  300.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  2 CHIỀU  600.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG  2 CHIỀU  300.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN  2 CHIỀU  300.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI  2 CHIỀU  700.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM  2 CHIỀU  600.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN  2 CHIỀU  800.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN  2 CHIỀU  800.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN  2 CHIỀU  1.100.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ  1 CHIỀU  600.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  1 CHIỀU  1.300.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  2 CHIỀU  1.600.000
 CITY TOUR  4 TIẾNG (80KM)  700.000

BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ

 HÀNH TRÌNH THỜI GIAN GIÁ (VNĐ)
 ĐÓN TIỄN SÂN BAY  1 CHIỀU  300.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  1 CHIỀU  500.000
 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  2 CHIỀU  850.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  1 CHIỀU  450.000
 ĐÀ NẴNG – HỘI AN  2 CHIỀU  800.000
 ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG  2 CHIỀU  450.000
 ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN  2 CHIỀU  450.000
 ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI  2 CHIỀU  900.000
 ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM  2 CHIỀU  800.000
 ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN  2 CHIỀU  1.000.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN  2 CHIỀU  1.200.000
 ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN  2 CHIỀU  1.500.000
 ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ  1 CHIỀU  800.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  1 CHIỀU  1.500.000
 ĐÀ NẴNG – HUẾ  2 CHIỀU  1.800.000
 CITY TOUR  4 TIẾNG (80KM)  900.000